Automatický digitálny školník, digitálne zvony a ústredňa presného času

Automatický digitálny školník a ústredňa presného času

D-201-RQmp3 v 19" skrinke s výškou 2U nájde uplatnenie všade tam, kde je potrebné presný čas zobrazovať, niečo podľa času spínať alebo v stanovenom čase spustiť zvukovú nahrávku. Zmena času na letný a späť je zabezpečená aj bez prijímača. Ústredne je možné synchronizovať medzi sebou cez RS485 alebo podružnej linky. Ústredňa má integrovaný prehrávač súborov vo formáte mp3 z SD karty. Prehrávač používa pamäťové karty MMC alebo SD do kapacity 2GB. Všetky naprogramované údaje sú nezávislé na napájaní. Vnútorný chod času je zabezpečený min. týždeň bez napájania. Obsahuje: systém zabezpečí v stanovenom čase zapnutie školského rozhlasu a odvysielania oznamu o prestávke, na požiadanie vypracujeme profily zvonenia od jednoduchých zvukov zvončeka, cez oznamy hovoreným slovom až po hudobné oznamy zložené zo zvučky po ktorej nasleduje oznam a nakoniec napr. 30 sekúnd obľúbenej hudby, pričom hudba sa volí zakaždým iná z adresára pre dané obdobie, vstupy DCF/GPS , výstupná zásuvka na spínanie rozhlasu, prijímače DCF resp. GPS nie sú súčasťou dodávky a objednávajú sa samostatne, Použitie: v školách, a tiež ako hudobné hodiny (námestia), kostoly (odbíjanie času, zvony)... zabezpečíme na požiadanie SD kartu, programovanie aj nastavenie.
Špičkový výrobok, odporúčame.

949.00 €