ústredňa AC150-5 phantom power

ústredňa AC150-5 phantom power

Mison AC150/5 NG phantom: 5x vstup prepínateľný MIC/LINE z toho 5x phantom napájanie mikrofónov. NOISEGATE na každom vstupe. Výkon 150W/200W, 2.pásmové korekcie na každom vstupe, LED signál, limit na výstupe. Ochrany proti skratu, tepelnému preťaženiu, oneskorené pripojenie výstupu, subsonický filter, ventilátor s reguláciou podľa teploty. Výstup 4 Ohm, 8 Ohm a 100V. Nepotrebujete mixpult. Super pre ozvučenie kostola a pod.... Zosilňovač má vstupy pripravené pre kondenzátorové mikrofóny s Phantom napájaním. Excelentný produkt, odporúčame.

398.00 €